سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساختار قوانین ثبتی

نظر

شما بعنوان ارائه دهنده کالا یا خدمات نیاز دارید که یک اسم تجاری داشته باشید تا استفاده کنندگان از خدمات و محصولات شما،شما را با آن نام شناخته و از خدمات و کالای شما بهره ببرند.
این اسم در اصطلاح "برند یا ترید مارک" (Trade Mark) نامیده شده که در زبان فارسی به آن "علامت تجاری" الحاق می گردد.
در قدم اول شما نیاز به انتخاب نامی مناسب و دلخواه خود برای ثبت علامت تجاری مورد نظر خود دارید که در بازار فروش و یا تولید و خدمات نامی برای خود دست و پا کرده و به وسیله آن اسم،شناخته شوید.
"ثبت برند" مزایای بسیاری دارد که از جمله آن ها می توان به انحصاری شدن اسم دلخواهتان در طبقه کالایی مورد نظر اشاره کرد.منظور این است که اگر شما نام مورد نظر خود را بعنوان علامت تجاری ثبت کنید در اصل این امکان را دارید که جلوی سو استفاده افراد سود جو را گرفته و اجازه ندهید نام مورد نظر شما در اختیار شخص دیگری قرار بگیرد.
ثبت برند انواع مختلفی دارد که نوع اول حقیقی است و مالک آن یک شخصیت حقیقی است و نوع دوم حقوقی است که مالک آن یک شرکت یا موسسه و یا یک ارگان دولتی محسوب می شود.
برای هر کدام از این اشخاص مدارک مختلفی مورد نیاز است که می بایست به اداره مورد نظر تحت عنوان اداره مالکیت معنوی ارائه شده و مراحل مورد نیاز طی شوند.
قدم اول برای ثبت برند خود ارسال مدارک به اداره مزبور و منتظر ماندن جهت دریافت پاسخ اینکه نام تجاری مورد نظر شما امکان ثبت با توجه به بررسی های مورد نظر آن اداره را دارد یا خیر.
پس از تایید صحت مدارک و نام مورد نظر شما یک آگهی تحت عنوان آگهی تقاضای رسمی علامت در روزنامه رسمی چاپ می شود و پس از سپری شدن مدت زمان اعلام شده توسط اداره مذکور مراحل ثبت علامت شما بطور کامل انجام شده و مالکیت آن علامت تجاری به شما داده می شود.